66391520(021) - 6636 423 0912

پروفیل استیل 201

پروفیل استیل 201

پروفیل استیل 201، معمولاً در ساخت چهارچوب درها و پنجره های داخلی ساختمان و یا ساخت میزها و صندلی استیل و همچنین نرده های راه پله داخل آپارتمان و گاهاً حفاظ های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جدول وزن پروفیل 201

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :