66391520(021) - 6636 423 0912

میلگردهای نسوز

میلگردهای نسوز

گرید و آلیاژهای معروف و پرکاربرد میلگردهای نسوز در  بازار ایران عبارتند از: 309 – 310s 4841 که همگی آنها جزو گروه استیل های نگیر هستند که هریک تحمل دمای خاص خود را دارا می باشند.

میلگردهای نسوز گرید 309 تحمل دما و حرارت مستیم تا 980 درجه سانتیگراد

میلگردهای نسوز گرید 310s تحمل دما و حرارت مستیم تا 1050 درجه سانتیگراد

میلگردهای نسوز گرید 4841 تحمل دما و حرارت مستیم تا 1150 درجه سانتیگراد

کاربرد میلگردهای نسوز شامل قطعات کوره، قطعات موتور جت، تجهیزات نفت و گاز المان های حرارت و مبدل های حرارتی می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :