66391520(021) - 6636 423 0912

لوله دکوراتیو 304

در پایین، شما دو جدول را مشاهده می نمایید:

جدول شماره 1 : مختص به لوله های دکوراتیوی هستند که در بازار ایران معمولاً شاخه ای و یا متری به فروش می رسند.

 جدول شماره 2 : مختص به لوله دکوراتیو 304 است که معمولاً کیلویی خرید و فروش می شوند.

وزن تقریبی شاخه ها بر اساس طول 6 متر محاسبه شده است.

جداول وزن لوله استیل دکوراتیو 304

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :